Tailerrak – Talleres

Aurkezten dugun Solasaldiak II Hiri Desobeditzailea izeneko topaketak 2008ko udaberrian Donostian egin ziren solasaldien (http://www.solasaldiak.org) jarraipena izan nahi du. Euskal Herriko indarkeria-eza eta desobedientzia zibilaren ekintza eta pentsamendu aukeren jadanekotasun eta aukerak jorratu ziren haietan, funtsean Gure gatzaren ibilaldia manifestutik (http://www.noviolenciactiva.org/propuesta.htm) abiatuta.

Orain abian jartzen ari garen Hiri Desobeitzaileak xede nagusi du ikustaraztea hiri desobedientzia eta indarkeria-ezaren borrokaren harira gure inguruan abian jarritako hainbat esperientzia eta proposamen eta haien inguruan elkarrekin husnarketa egitea. Eztabaida teoriko bat baino harago, topaleku eta eztabaida gune bat sortu nahi dugu, esperientzia zehatzei buruz hausnartzeko, beren lorpenei, zailtasunei, gaitasunei… buruz. Zehazki, bigarren solasaldi hauen gai-ardatza, indarkeriarik gabeko ekintza desobeditzaileak eratzen lagunduko duena, hiria eta herritartasuna(k) eraikitzeko eskubidea askatasunez konapartitzeko eskubidea izango da.


El encuentro que presentamos, Solasaldiak II. Ciudad Desobediente, quiere continuar la experiencia de las conversaciones (http://www.solasaldiak.org) que en la primavera de 2008 se celebraron en Donostia en torno a la vigencia y posibilidades de la acción y del pensamiento de la desobediencia civil noviolenta en Euskal Herria, fundamentalmente a partir del manifiesto Nuestra marcha de la sal (http://www.noviolenciactiva.org/propuesta.htm).

El principal objetivo de Ciudad Desobediente que ponemos en marcha ahora es reflexionar en común y visibilizar las diferentes experiencias y propuestas de la práctica de la desobediencia civil y de la noviolencia puestas en marcha en nuestro entorno. Más allá de un debate teórico, queremos crear un espacio de encuentro y debate en el que podamos reflexionar sobre experiencias concretas, sus logros, sus dificultades, sus potencialidades… En concreto, el eje temático de estas segundas conversaciones girará alrededor del derecho a compartir libremente la ciudad y la construcción de la(s) ciudadanía(s).

Anuncios